Kerkelijke dienstverlening

Als er in een kerkelijke gemeente (al dan niet tijdelijk) geen predikant, pastoraal werker of kerkelijk werker is voor de pastorale zorg, dan komt dit ‘georganiseerd oog voor elkaar’ onder druk te staan.

priest-2711054_1920

Hulp bij 'oog voor elkaar'

Zelf geworteld in een protestants-christelijke kerk, met ervaring als pastoraal werker en kerkelijk werker, kan ik in zo’n situatie van betekenis zijn.
Ik ben te benaderen voor:
– Regulier pastoraal bezoek/gesprek
– Crisispastoraat: extra pastoraat in (uiteenlopende) moeilijke omstandigheden
– Voorgaan in kerkdiensten
– Voorgaan in uitvaartdiensten