Over Ezrah

Mensen helpen hun bestemming te bereiken is mijn drijfveer, en ook mijn kracht.

Houvast in moeilijke tijden

Vooral voor mensen in een kwetsbare situatie ben ik van betekenis gebleken. Voor mensen die door allerlei oorzaken deuken of verwondingen hebben opgelopen.

Mensen – veelal ouderen – die te maken hebben met ziekte of die lijden onder de eenzaamheid als gevolg van het oud worden.
Mensen die zijn geconfronteerd met verlies van een dierbare, mensen voor wie afscheid nemen een bestemming in dit leven werd. Meer dan eens heb ik aan zo’n afscheid een tot dankbaarheid stemmende bijdrage kunnen leveren.

Ik ben iemand die rust en vertrouwen uitstraalt, houvast in moeilijke tijden. In de contacten met mensen blijk ik goed te kunnen luisteren en aandacht te hebben voor hun verhaal, waardoor ze zich gehoord voelen en er bij hen een gevoel van erkenning kan zijn.

Missie

Vanuit die kracht is het mijn verlangen om als pastor ieder mens die dat nodig heeft bij te staan met passende geestelijke zorg.

Aanwezig zijn

Dat doe ik op een manier die wel iets weg heeft van wat prof.dr. Andries Baart ‘presentiebenadering’ noemt: een manier van werken die hij aantrof bij werkers in het veld en die hij zelf vervolgens grondig theoretisch heeft uitgewerkt in een presentietheorie.
Het is een manier van werken die niet volgens beschreven protocollen verloopt, maar bepaald wordt door de mens met wie je te maken hebt. Een manier van werken waarvan het effect niet zozeer te meten is als wel te merken. 

Twee opmerkingen van een verpleeghuisarts met wie ik samengewerkt heb, onderstrepen dat:

“Je was onopvallend aanwezig”.

“Ik merk het als er een geestelijk verzorger is: de mensen zitten beter in hun vel en hebben minder lichamelijke klachten”.

ACHTERGROND

Van opleiding ben ik theoloog: mijn theologische opleiding heb ik gehad aan het Nederlands Gereformeerd Seminarie in Amersfoort; later heb ik deze opleiding aangevuld met een Master aan de Theologische Universiteit Kampen.
Ik ben fulltime gemeentepredikant geweest in de Nederlands Gereformeerde Kerken, en heb daar nog zelfstandige preekbevoegdheid. Meer recent ben ik werkzaam geweest als kerkelijk werker, pastoraal medewerker en geestelijk verzorger.

Jan Willem Ploeg, de mens achter Ezrah

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.